فروش آرد و سبوس صادراتی
فروش آرد و سبوس صادراتی

فروش آرد گندم وسبوس دامی صادراتی تلفن تماس : 09112683654

3 شهریور 1397


واحد منتخب در روز جهانی غذا سال 96
واحد منتخب در روز جهانی غذا سال 96

شرکت تعاونی تولیدی آرد زاهدی برای دومین سال متوالی به عنوان واحد منتخب تولید کننده صنایع غذایی استان گلستان در سال 1396 انتخاب گردید.

11 آبان 1396