واحد منتخب در روز جهانی غذا سال 96

 IMG_6818  شرکت تعاونی تولیدی آرد زاهدی برای دومین سال متوالی به عنوان واحد منتخب تولید کننده صنایع غذایی استان گلستان در سال 1396 انتخاب گردید.

11 آبان 1396