آرد سنگک

ویژگی محصول : میزان رطوبت (حداکثر) : 14/2 ؛ درصد استخراج : 93-88 ؛ پروتئین : حداقل 11/5 ؛ گلوتن مرطوب : حداقل 24 ؛ موارد استفاده : نان سنگک

0 ریال