آرد بربری غنی شده

ویژگی محصول : میزان رطوبت (حداکثر) : 14/2 ؛ درصد استخراج : 82-79 ؛ پروتئین : حداقل 11 ؛ گلوتن مرطوب : حداقل 26 ؛ موارد استفاده : نان بربری

0 ریال