آرد ستاره

ویژگی محصول : میزان رطوبت (حداکثر) :14/2 ؛ درصد استخراج : 79-69 ؛ پروتئین : حداقل 11 ؛ گلوتن مرطوب : حداقل 26 ؛ موارد استفاده : نان فانتزی و انواع باگت

0 ریال