سبوس خوراک انسان

ویژگی محصول : میزان رطوبت (حداکثر) : 12 ؛ پروتئین : حداقل 11 ؛ موارد استفاده : زیرچانه نانوایی و فرآورده های غلات

0 ریال